IDC WM 2014
Slovakia, Lozorno, 
23 - 25. MAI 2014 


Home Program
Programm
Program
Accomondation
Unterkunftsmöglichkeiten
Ubytovanie
Judges
Richter
Rozhodcovia
Competitors
Wettkampfer

Účastníci
Location 
Ort 
Miesto konania
Entry Form
Anmeldeformular 
Prihláška
Results 
Ergebnisse 
Výsledky

Program / Programm

2014
IDC WORLD CHAMPIONSHIP /  IDC WELTMEISTERSCHAFT 
 MAJSTROVSTVÁ SVETA VO VÝKONE DOBERMANNOV  

mit der Vergabe CACIT / so zadávaním / FCI a CACT / SK

23.05. - 25.05.2014,  Lozorno, 
SLOVAKIA/SLOWAKEI/SLOVENSKO

Football stadium / Fussballstadion / Futbalový štadión 


FRIDAY / FREITAG / PIATOK 23.05.2014
8.00 - 13.00 Uhr Official training at the stadium / Offizielles Trainnig/ Oficiálny tréning  
11.00 - 13.00 Uhr Presentation and Veterinary control / Präsentation + Veterinärkontrolle / Prezentácia + veterinárna kontrola
15.00 Uhr Test dog / Probehund / Skúšobný pes 
16.00 Uhr Opening Ceremony / Feierliche Eröffnung / Slávnostné otvorenie 
18.00 Uhr Judges´and team leaders' meeting / Richterbesprechung mit den Mannschaftsführern / Porada rozhodcov s vedúcimi družstiev 
19.00 Uhr Toss up of startnumbers / Verlosung der Startnummern / Žrebovanie štartových čísiel 
SATURDAY / SAMSTAG / SOBOTA 24.05.2014
5.30 Uhr Outgoing at tracking place (phases A) / Abfahrt zum Fährten Gelände / Odchod na stopy 
8.00 Uhr Starting to take phases B (Obedience) and phases C (Protection) at the stadium / Beginn der Unterordnung im Stadion, anschl. Schutzdienst / Začiatok poslušnosti a obrany na štadióne 
12.15 - 14.00 Uhr Lunch break / Mittagspause / Obedňajšia prestávka 
14.10 Uhr Continuing of World Championship / Fortführung der WM / Pokračovanie MS 
20.00 Uhr Kamenný mlyn, Hotel Rozália - Reception (Social evening)/ Galaabend / Slávnostný večer
SUNDAY / SONNTAG / NEDEĽA 25.05.2014
5.30 Uhr Outgoing at tracking place (phases A) / Abfahrt zum Fährten Gelände / Odchod na stopy 
7.00 Uhr Starting to take phases B (Obedience) and phases C (Protection) at the stadium / Beginn der Unterordnung im Stadion, anschl. Schutzdienst / Začiatok poslušnosti a obrany na štadióne 
16.00 Uhr Closing Ceremony / Siegerehrung / Slávnostný ceremoniál a vyhlásenie výsledkov

Change is reserved / Änderungen vorbehalten / Zmena vyhradená.


FRIDAY / FREITAG / PIATOK - 23.05.2014
TRAININGS / ZEITPLAN / ČASOVÝ PLÁN TRÉNINGOV 

 Štát / Country / Land: Čas / Time / Zeit:
BELGICKO / BELGIEN / BELGIUM BEL 4 08:00 - 08:24
ČESKÁ REPUBLIKA 1 / TSCHECHISCHE REPUBLIK 1 / CZECH REPUBLIC 1 CZ1 3 08:25 - 08:43
ČESKÁ REPUBLIKA 2 / TSCHECHISCHE REPUBLIK 2 / CZECH REPUBLIC 2 CZ2 5 08:44 - 09:14
FÍNSKO / FINNLAND / FINLAND FIN 3 09:15 - 09:33
HOLANDSKO / HOLLAND / HOLLAND NL 2 09:34 - 09:46
JAPONSKO / JAPAN / JAPAN JPN 1 09:47 - 09:53
MAĎARSKO / UNGARN / HUNGARY HU 1 09:54 - 10:00
NEMECKO / DEUTSCHLAND / GERMANY GER 6 10:01 - 10:37
NÓRSKO / NORWAY / NORWAY NOR 2 10:38 - 10:50
SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ / USA USA 1 10:51 - 10:57
ŠPANIELSKO / SPANIEN / SPAIN ESP 3 10:58 - 11:16
ŠVÉDSKO / SCHWEDEN / SWEDEN SWE 6 11:17 - 11:53
TALIANSKO / ITALIEN / ITALY ITA 6+1 11:54 - 12:36
TURECKO / TÜRKEI / TURKEY TUR 1 12:37 - 12:43

TIME PLAN / ZEITPLAN / ČASOVÝ ROZPIS MS

 Start number

SATURDAY / SAMSTAG / SOBOTA - 24.5.2014

 

SUNDAY / SONNTAG / NEDEĽA - 25.5.2014

A
Tracking

Fährte
Stopa
B
Obedience
Unterordnung
Poslušnosť
C
Protection

Schutzarbeit
Obrana
A
Tracking

Fährte
Stopa
B
Obedience
Unterordnung
Poslušnosť
C
Protection

Schutzarbeit
Obrana
1.   8:00 9:10 12:00    
2.   8:00 9:20 12:00    
3.   8:20 9:30 12:00    
4.   8:20 9:40 12:00    
5.   8:40 9:50 12:00    
6.   8:40 10:00 12:00    
7.   10:20 11:30 10:00    
8.   10:20 11:40 10:00    
9.   10:40 11:50 10:00    
10.   10:40 12:00 10:00    
11.   11:00 12:10 10:00    
12.   11:00 12:20 10:00    
13.   13:40 14:50 8:00    
14.   13:40 15:00 8:00    
15.   14:00 15:10 8:00    
16.   14:00 15:20 8:00    
17.   14:20 15:30 8:00    
18.   14:20 15:40 8:00    
19.    16:00 17:10 6:00    
20.    16:00 17:20 6:00    
21.    16:20 17:30 6:00    
22.    16:20 17:40 6:00    
23.    16:40 17:50 6:00    
24.    16:40 18:00 6:00    
25. 10:40       7:00 8:10
26. 10:40       7:00 8:20
27. 10:40       7:20 8:30
28. 10:40       7:20 8:40
29. 10:40       7:40 8:50
30. 10:40       7:40 9:00
31. 8:40       9:20 10:30
32. 8:40       9:20 10:40
33. 8:40       9:40 10:50
34. 8:40       9:40 11:00
35. 8:40       10:00 11:10
36. 8:40       10:00 11:20
37.  6:40        11:40 13:10
38.  6:40        11:40 13:20
39.  6:40        12:00 13:30
40.  6:40        12:00 13:40
41.  6:40        12:20 13:50
42.  6:40        12:20 14:00
43.  6:00        12:40 14:10
44.  6:00       12:40 14:20
Change is reserved / Änderungen vorbehalten / Zmena vyhradená.

Ground for tracking / Fährten geländen / Terény pre stopy: Grass, or shamrock - according to meteorological condition
Weiden Gras, bebaute Ackerfläche /
Tráva, alebo ozimina - podľa poveternostných podmienok a terénov  
Tracking article / Fährten gegenstände / Predmety na stopy : Wood, carpet and leather 
Holz, Teppich und Leder/
Drevo, koberec a koža

Football stadium / Fussballstadion / Futbalový štadión:

Obedience / Unterordnung / Poslušnosť

Protection / Schutzarbeit / Obrana

Location of other place 

The location of the blinds, scaling wall, dumbbells–stand and the place of the group will be defined by the Chief judge IDC and the judge for particular phase of IPO.

Rozmiestnenie úkrytov, postavenie A steny, prekážky a stojanu na aportovacie činky ako aj umiestnenie skupinky upresní hlavný poradca pre výkon IDC a rozhodca pre daný oddiel.

Tréningové ihrisko = Training place 


Dobermann Klub Slovenskej republiky ďakuje:

Obci Lozorno a jej starostovi Ľubomírovi Húbekovi 
Únii kynologických klubov a jej prezidentovi Jozefovi Šusterovi 
Kynologickej revue

Generálnemu sponzorovi:

 

Sponzors / die Sponsoren / Sponzorom:

Photomap, s.r.o., 
Termotechna, a.s., 
H.J.L. Elektro - Jozef Hurbanič
Elektromontáže Jozef Vicena
Berto sk, s.r.o., Vysoká pri Morave

Mäsiarstvo u Havelkov, Rohožník,
Z polytanu
Jozef Samčík

 

© www.dobermann.sk/klub