IDC WM 2014
Slovakia, Lozorno, 
23 - 25. MAI 2014 


Home Program
Programm
Program
Accomondation
Unterkunftsmöglichkeiten
Ubytovanie
Judges
Richter
Rozhodcovia
Competitors
Wettkampfer

Účastníci
Location 
Ort 
Miesto konania
Entry Form
Anmeldeformular 
Prihláška
Results 
Ergebnisse 
Výsledky

 JUDGES / RICHTER / ROZHODCOVIA
& PROTECTION HELPERS /  HELFER /  FIGURANTI

2014
IDC WORLD CHAMPIONSHIP /  IDC WELTMEISTERSCHAFT 
 MAJSTROVSTVÁ SVETA VO VÝKONE DOBERMANNOV  

mit der Vergabe CACIT / so zadávaním / FCI a CACT / SK

23.05. - 25.05.2014,  Lozorno, 
SLOVAKIA/SLOWAKEI/SLOVENSKO

Football stadium / Fussballstadion / Futbalový štadión


JUDGES - RICHTER - ROZHODCOVIA
A - Tracking/Fährte/Stopy: 
Mr. Simon Kwak - NL
B - Obedience /Unterordnung/Poslušnosť: 
Mr. Tamás Dohoczki - H
C - Protection/Schutzarbeit/Obrana: 
Mr. Fons Van den Bosch - BE


TRACKING - FAHRTEN - STOPY
Tracking supervisor/Fährtenaufsicht/Dozor nad stopami:  
Mr.  Dušan MAJTÁS - SK
Trackingwarden/Fährtenleger/Kladači stôp:

Mr. Peter Kolník
Mr. Jaroslav Dorotovič
Mr. Vladimír Dobrovodský
Mrs. Veronika Barbíriková

PROTECTION HELPERS - FIGURANTI
MR / Die Herren / Páni :
Peter Mičúch Martin Tóth Martin Barlík Martin Majer

Probehund / Skúšobný pes:

Name of Dog - Name des Hundes - Meno psa: 

RUSSKAJA MECHTA KRUTOI KOZAK, * 28.12.2008
ADPR, BH , IPO 3, ZTP, 
(Victor Vincent v. h. Wantij x Kamp. Zanoza iz Zoosfery)

Handler - Hundeführer- Psovod: 

Karolína Kočová

Owner - Eigentümer - Majiteľ: 

L. Šilhavý

Name of Dog - Name des Hundes - Meno psa: 

Ezy von Spellen, 01.12.2011
BH , IPO 2, ZTP, 
(Frisko von der Mooreiche x Gilla von der Burgstätte)

Handler - Hundeführer- Psovod: 

Ing. Milan Chudý

Owner - Eigentümer - Majiteľ: 

Ing. Milan Chudý

 


Tlmočenie - MRS / Pani :
Gabriela Majdová, Mgr.

Veterinäraufsicht / Veterinárny dozor :
MVDr. Monika Martinková

Committee on Agenda and Procedure / Organizačný výbor :
Director / Riaditeľ Mr. Wolfgang Freyer
Secretary / Tajomníčka Mrs. Alica Freyer
Cashier / Pokladník Mrs. Eva Kozsuchová
Member / Člen Mrs. Darina Miklášová
Member / Člen Mr. Tamáši Pavel

Dobermann Klub Slovenskej republiky ďakuje:

Obci Lozorno a jej starostovi Ľubomírovi Húbekovi 
Únii kynologických klubov a jej prezidentovi Jozefovi Šusterovi 
Kynologickej revue

Generálnemu sponzorovi:

 

Sponzors / die Sponsoren / Sponzorom:

Photomap, s.r.o., 
Termotechna, a.s., 
H.J.L. Elektro - Jozef Hurbanič
Elektromontáže Jozef Vicena
Berto sk, s.r.o., Vysoká pri Morave

Mäsiarstvo u Havelkov, Rohožník,
Z polytanu
Jozef Samčík

© www.dobermann.sk/klub