Doberman
klub
Legislatíva,
dokumenty
Plemeno
Doberman
Výstavy Novinky Diskusia a príspevky Linky


Kalendár výstav organizovaných pod záštitou SKJ a FCI v roku 2008 na Slovensku. 
a
Výsledky výstav na Slovensku a v zahraničí - 2008

Názov výstavy, mesto a dátum Výsledky

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV, CACIB, TRENČÍN, 26. - 27.01.2008
Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, Tel: 02/ 52492 298, www.skj.sk, e-mail: skj@skj.sk

výsledky

CELOŠTÁTNA VÝSTAVA NITRACANIS, CAC, NITRA, 29. - 30.03.2008
Nitracanis, P.O.Box 56 F, 949 01 Nitra, Tel: 037/7734967, www.nitracanis.sk, nitracanis@nitracanis.sk

výsledky 
zdroj: http://slovakia.doberman.sk

CELOŠTÁTNA VÝSTAVA PSOV, CAC, BANSKÁ BYSTRICA, 04.05.2008
Ing. Miroslava Záchenská, Ľaliová 13, 976 31 Vlkanová, www.canisbb.php5.sk, e-mail: CANISBB@zoznam.sk
Ing. Pavol Lupták, Ďumbierska 20, 974 01 Banská Bystrica, Tel: 048/ 4177752, 4143940, 0903/536898

výsledky

2 MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - SPRINGDANUBE, 2 x CACIB, Bratislava, 17. - 18.05.2008
SKJ - MVP, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, Tel: 02/ 52492298, www.skj.sk

výsledky 17.05.2008
výsledky 18.05.2008
zdroj: http://slovakia.doberman.sk

CELOŠTÁTNA VÝSTAVA PSOV, CAC, SENEC, 06.06.2008
Športový klub stavačov, Budovateľská 6, 900 27 Bernolákovo, Tel: 0905/353005, e-mail: lacobalogh@zoznam.sk
výsledky
zdroj: http://slovakia.doberman.sk
MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV, CACIB - Grand Prix Slovakia, NITRA, 07.- 08.06.2008
MVP sekretariát, Dlhá 90, 949 01 Nitra, T+F: 037/ 73363 68, www.nitracacib.sk, nitracacib@nitracacib.sk
výsledky
zdroj: http://slovakia.doberman.sk
WORLD DOG SHOW, STOCKHOLM 2008, 03. - 06. 07. 2008
www.worlddogshow2008.se
výsledky
NÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV, CAC, VÍŤAZ SLOVENSKA, KOŠICE, 13.07.2008
SPZ Okr. org., Pri Miklušovej väznici 8, 040 01 Košice, Tel: 055/ 622 22 12, e-mail: spzke_mesto@stonline.sk
výsledky
zdroj: http://slovakia.doberman.sk
MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - DUODANUBE, 2 x CACIB, BRATISLAVA, 16. a 17.08.2008 
MVP- SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, Tel: 02/ 52623355, e-mail: kynologia@spz-kynologia.sk
16.08.2008 - výsledky
17.08.2008 -
výsledky
zdroj: http://slovakia.doberman.sk
MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV, CACIB, NITRA, 01.- 02.11.2008
Nitracanis, P.O.Box 56 F, 949 01 Nitra, Tel: 037/ 7739341-2, Fax 037/7734967, www.nitracanis.sk, nitracanis@nitracanis.sk
výsledky
ŠAMPIÓN ŠAMPIÓNOV 2008 a PLES KYNOLÓGOV, BRATISLAVA 13.12.2008
Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, T+F 02/52492298, mail: skj@skj.sk

Kalendár výstav organizovaných pod záštitou SKJ a FCI v roku 2009 na Slovensku.

Miesto a dátum konania

TRENČÍN

24. - 25.01.2009
NITRA 06. - 07.06.2009
BRATISLAVA 15.08.2009
BRATISLAVA 16.08.2009
BRATISLAVA 08. - 11.10.2009
NITRA 14. - 15.11.2009

 
Hore

Zdroj: www.skj.sk

-----------------