DOBERMANN KLUB
Slovenskej republiky

Oficiálna stránka Dobermann klubu SR

Dobermann
klub
Legislatíva,
dokumenty
Plemeno
Dobermann
Chov Klubové akcie výstavy Novinky a oznamy Diskusia a príspevky Linky
Novinky a informácie / News and informations / Neuerung und Information
 Vitajte na našich stránkach. Veríme že tu nájdete množstvo informácií, ktoré Vás zaujmú.
**** * * * *

06. 11. 2015

Vloženie Zápisnica zo schôdze výboru DKSR z 29. 10. 2015 - v sekcii Legislatíva, dokumenty


Helmut Redtenbacher

18. 05. 1943 – 21. 10. 2015

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom dobermannov,

že dňa 21. 10. 2015 náhle skonal pán Helmut Redtenbacher,

 generálny tajomník IDC, rozhodca exteriéru a prezident Dobermann klubu Južnej Afriky.

Bol to obetavý, nápomocný a láskavý človek, priateľ všetkých milovníkov dobermannov.

Bol plný života a radosti. Spomíname na neho s úctou a láskou.


25. 10. 2015

Vloženie Výsledky Medzinárodná výstava Bratislava - CACIB


24. 10. 2015

Vloženie Výsledky Medzinárodná výstava Bratislava - CACIB


19. 10. 2015

Výsledky - Majstrovstvá Slovenska dobermannov 16. - 18. 10. 2015 Malý Lapáš


18. 10. 2015


14. 10. 2015 VYHODNOTENIE RTG BEDROVÝCH KĹBOV NOVÉ PRAVIDLÁ pri vyhodnocovaní v Nemecku !
Pre viac informácií kliknite na obrázok.
f

Propozície    -    Prihláška

08. 09. 2015

Vloženie Výsledky Povahového testu dobermanov Liptovská Sielnica


06. 09. 2015

Vloženie Výsledky Špeciálna výstava dobermanov Liptovská Sielnica


06. 09. 2015

Vloženie Výsledky zo súťaže Kombi víťaz 2015


23. 08. 2015

Vloženie Výsledky Medzinárodná výstava Bratislava - CACIB


22. 08. 2015

Vloženie Výsledky Medzinárodná výstava Bratislava - CACIB


06. 07. 2015

Vloženie Výsledky Medzinárodná výstava Veľká Ida - CACIB


06. 07. 2015

Vloženie Výsledky Národná výstava Veľká Ida - CAC


16. 06. 2015

Vloženie Prihlášky na Povahový test 06. 09. 2015 Liptovská Sielnica


06. 09. 2015 - Špeciálna výstava & súťaž Kombi Víťaz / Special show & competition Kombi Winner / Specialsiegerschau & Wettbewerb Kombi Sieger, Liptovská Sielnica  

Propozície - Propositions - Propositions / Prihláška - Entry from - Meldeschein zum


08. 06. 2015

Vloženie Výsledky Medzinárodná výstava Nitra - CACIB


08. 06. 2015

Vloženie Výsledky Medzinárodná výstava Nitra - CACIB


08. 06. 2015

Vloženie Výsledky Celoštátna výstava Nitra - CAC


24. 05. 2015 - Klubová výstava dobermannov  GRAND PRIX  o Zlatého dobermanna, Kamenný mlyn  - Výsledky - Results - Ergebnisse


23. 05. 2015 - ZTP nemecká skúška vhodnosti do chovu, Kamenný mlyn - Výsledky 


10. 05. 2015

Vloženie Výsledky CACIB NOVOGRAD DOG SHOW


09. 05. 2015

Vloženie Výsledky CAC Lučenec CUP


08. 04. 2015

Vloženie Stanov občianskeho združenia - DOBERMANN KLUB SLOVENSKEJ REPUBLIKY v pdf

Vloženie Chovateľského poriadku v pdf

Vloženie Povahového testu v pdf

Vloženie Chovnosť v skratke v pdf


07. 04. 2015

Vloženie zápisnice z Výročnej členskej schôdze konanej 14. 02. 2015 v Kamennom mlyne v pdf

Január - Február 2015
14.02.2015 o 14:00 Vás pozývame na Výročnú členskú schôdzu - POZVÁNKA

Upozornenie:
Členovia klubu, pozor! - treba zaplatiť členské za rok 2015!
Prosíme o uhradenie členských príspevkov na rok 2015 do konca mesiaca február.

Členom klubu, ktorí neuhradia platbu bude zrušené členstvo v klube a zasielanie časopisu Kynologická revue

Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:

Peňažný ústav:
     Slovenská sporiteľňa, Istrijská 76, 841 07 Bratislava
Názov účtu:          Klub chovateľov dobermanov v Bratislave, Sasinkova 14, 811 08 Bratislava
Číslo účtu DK SR: 
0011481436/0900  (IBAN SK20 0900 0000 0000 1148 1436, BIC GIBASKBX)

Pre identifikáciu platby uveďte prosím do správy pre príjemcu meno člena, za ktorého bola úhrada vykonaná

Členský poplatok pre členov DK SR činí 23.- € (členský poplatok DK SR)

Informácia pre nových členov:
Členský príspevok pre nových členov činí: 30.- € (zápisné + čl. popl. DK SR) 

Prihlášku spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke DK SR na adresu:
Alica Freyer
Obchodná 469,
906 38 ROHOŽNÍK

Na základe uvedených dokladov Vám bude vystavený preukaz DK SR.
November - December 2014 

Doplnenie klubových podujatí na rok 2015
Zápisnica zo schôdze výboru DKSR - 20.10.2014

Júl - október 2014
 

Výsledky - SVETOVÁ VÝSTAVA DOBERMANNOV IDC 2014
Výsledky - ostatné výstavy

Jún 2014
 

Výsledky - Klubová výstava GRAND PRIX o Zlatého dobermanna, Zvod a bonitácia, Kamenný mlyn- majitelia zbonitovaných jedincov zašlite nám prosím aktuálne informácie o svojich chovných jedincoch

Máj 2014

Výsledky - IDC Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov 2014
Výsledky - Špeciálna výstava DKSR & súťaž Kombi víťaz, Liptovská Sielnica

Február 2014 23. - 25. máj 2014, Lozorno - IDC Majstrovstvá sveta vo výkone dobermannov 

15. 02. 2014 o 14:00 sa bude konať na  Kamennom mlyne Členská schôdza  - viac info

Zmena termínu pre konanie výcvikového víkendu z 3. - 4. mája na 28. - 29. júna 2014

Marec 2015
Január 2014 Upozornenie:
Členovia klubu, pozor! - treba zaplatiť členské za rok 2014!
Prosíme o uhradenie členských príspevkov na rok 2014 do konca mesiaca február.

Členom klubu, ktorí neuhradia platbu bude zrušené členstvo v klube a zasielanie časopisu Kynologická revue

Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:

Peňažný ústav:
     Slovenská sporiteľňa, Istrijská 76, 841 07 Bratislava
Názov účtu:          Klub chovateľov dobermanov v Bratislave, Sasinkova 14, 811 08 Bratislava
Číslo účtu DK SR: 
0011481436/0900  (IBAN SK20 0900 0000 0000 1148 1436, BIC GIBASKBX)

Pre identifikáciu platby uveďte prosím do správy pre príjemcu meno člena, za ktorého bola úhrada vykonaná

Členský poplatok pre členov DK SR činí 23.- € (členský poplatok DK SR)

Informácia pre nových členov:
Členský príspevok pre nových členov činí: 30.- € (zápisné + čl. popl. DK SR) 

Prihlášku spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke DK SR na adresu:
Alica Freyer
Obchodná 469,
906 38 ROHOŽNÍK

Na základe uvedených dokladov Vám bude vystavený preukaz DK SR.
 

Archív 2005 - 2013

Hore