DOBERMANN KLUB
Slovenskej republiky

Oficiálna stránka Dobermann klubu SR

TOPlist

Novinky Dobermann klub Dokumenty Dobermann Chov Klubové akcie Ponuka šteniat Výsledky


 Sponzori Informácie
webstránka je bezplatne
prevádzkovaná na serveroch
firmy Webglobe, s.r.o.


Dobermann klub SR

 

English German/Deutch


Vitajte na oficiálnych stránkach Dobermann klubu SR. Veríme, že tu nájdete množstvo informácií, ktoré Vás zaujmú.


***

01. 01. 2020

Spustená nová stránka Dobermann klub Slovenskej republiky


08. 12. 2019

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 06. 12. 2019

-

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 07. 12. 2019

-

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 08. 12. 2019


27. 10. 2019

Vloženie Výsledky CACIB Bratislava 25. 10. 2019

-

Vloženie Výsledky CACIB Bratislava 26. 10. 2019

-

Vloženie Výsledky CACIB Bratislava 27. 10. 2019


09. 10. 2019

Vloženie Výsledky zo ZTP 05. 10. 2019 - Kamenný mlyn


05. 10. 2019

Vloženie Výsledky z Povahového testu 05. 10. 2019 - Kamenný mlyn


Pozor zmena termínú Povahového testu - nový termín 05. 10. 2019. Začiatok o 8:00 hod. Rozhodca Ing. Pavel Tamáši, figurat Martin Barlík. Príjem psov od 07:30 hod.


24. 09. 201909. 09. 2019


09. 09. 2019

Vloženie Výsledky IDC 2019 Maďarsko - čoskor


18. 08. 2019

Vloženie Výsledky CACIB Bratislava 18. 08. 2019

-

Vloženie Výsledky CACIB Bratislava 17. 08. 2019


24. 07. 2019

Vloženie Výsledky URÓPSKA KLUBOVÁ VÝSTAVA DOBERMANNOV s CAC/CAJC a KOMBI VÍŤAZ, Kamenný mlyn 21. 07. 2019

-

Vloženie Výsledky KOMBI VÍŤAZ - PSY

-

Vloženie Výsledky KOMBI VÍŤAZ - SUKY


***24. 07. 2019

Vloženie Výsledky ZTP, Kamenný mlyn 20. 07. 2019


PROPOZÍCIE – AUSSCHREIBUNG – PROPOSITION --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOZÍCIE – AUSSCHREIBUNG – PROPOSITION


09. 06. 2019

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 07. 06. 2019

-

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 08. 06. 2019

-

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 09. 06. 2019


02. 06. 2019

Vloženie Výsledky Špeciálna výstava Dolný Kubín 02. 06. 2019

-

Vloženie Výsledky Povahového testu Dolný Kubín 02. 06. 2019


25. 05. 2019

Vloženie Výsledky CACIB Lučenec 04. 05. 2019

-

Vloženie Výsledky CACIB Lučenec 05. 05. 2019


02. 05. 2019

Do sekcie Legislatíva - vložené: Zápisnica z Výročnej členskej schôdze 09. 02. 2019


01. 05. 2019

-


****

Upozornenie: zmena figurantov na Výcvikový víkend zameraný na obranu v Dolnom Kubíne v termíne od 30. 05. 2019 - 01. 06. 2019: Richard Holík a Marek Kuštár

****


10. 04. 2019

-

PROPOZÍCIE – VORSCHLAG – PROPOSITION --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOZÍCIE – VORSCHLAG – PROPOSITION


PROPOZÍCIE – AUSSCHREIBUNG – PROPOSITION --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOZÍCIE – AUSSCHREIBUNG – PROPOSITION


PROPOZÍCIE – AUSSCHREIBUNG – PROPOSITION --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOZÍCIE – AUSSCHREIBUNG – PROPOSITION


30. 03. 2019

Vloženie Výsledky z Povahového testu 30. 03. 2019 - Košice


30. 03. 2019 Povahový test, Košice miesto Kynologický klub - Košice - Krásna nad Hornádom. Rozhodca: Mgr. Igor Lengvarský, figurant Milan Mihók

Prihláška a propozície na povahový test (DOC)

Prihláška a propozície na povahový test (PDF)


24. 02. 2019

Vloženie Výsledky CAC Bratislava 24. 02. 2019


24. 02. 2019

Vloženie Výsledky Slovenská elitná výstava šteniat Bratislava 23. 02. 2019


24. 02. 2019

Vloženie Výsledky VICTORY SHOW - CAJC, CAC, Šampión Šampiónov Bratislava 23. 02. 2019


AKCIE 2019 - informácie sa budú postupne dopĺňať do sekcie Klubové akcie

30. 03. 2019 Povahový test, Košice miesto Kynologický klub - Košice - Krásna nad Hornádom. Figurant Milan Mihók, Rozhodca: Mgr. Igor Lengvarský - info čoskoro

30. 05. - 01 . 06. 2019 Výcvikový víkend zameraný na obranu a poslušnosť, Dolný Kubín - Kemp Tília Gäceľ. Figurant Peter Mičúch, garant Ing. Pavol Klein

02. 06. 2019 Povahový test, Dolný Kubín - Kemp Tília Gäceľ. Rozhodca bude Ondrej Bihári, figurant Peter Mičúch

02. 06. 2019 Špeciálna výstava dobermanov, Dolný Kubín - Kemp Tília Gäceľ. Rozhodca Mgr. Štefánia Kleinová, rozhodca Ondrej Bihári

17. 07. - 19 . 07. 2019 Kamenný mlyn - Výcvikový víkend zameraný na ZTP - figurovať bude Martin Barlík - figurant IDC WM 2014 a 2018, garant Wolfgang Freyer

20. 07 . 2019 - ZTP nemecká skúška vhodnosti do chovu, Kamenný mlyn - rozhodca p. Killmaier /D) - figurant Martin Barlík

Prihláška - Entry-From - Meldeschein (DOCX) - čoskoro

21. 07. 2019 Kamenný mlyn - EURÓPSKA KLUBOVÁ VÝSTAVA a EURÓPSKY KOMBI VÍŤAZ - rozhodca p. Killmaier, DE figurant Martin Barlík

12. 08. - 18 . 08. 2019 Malý Lapáš - Z POLYTANU - Výcvikový tábor zameraný na BH - garant: Martin Barlík a Alena Horváthová

02. 10. - 04 . 10. 2019 Kamenný mlyn - Výcvikový víkend zameraný na ZTP - figurovať bude Martin Barlík - figurant IDC WM 2014 a 2018, garant Wolfgang Freyer

05. 10 . 2019 - ZTP nemecká skúška vhodnosti do chovu, Kamenný mlyn - rozhodca p. Killmaier /D) - figurant Martin Barlík

Prihláška - Entry-From - Meldeschein (DOCX) - čoskoro

06. 10 . 2019 - Povahový test, Kamenný mlyn - rozhodca dube doplnené - figurant Martin Barlík

Prihláška (DOCX) - čoskoro


28. 01. 2019

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 27. 01. 2019

-

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 26. 01. 2019

-

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 25. 01. 2019Pozvánka na výročnú členskú schôdzu


Upozornenie:

Členovia klubu pozor - treba zaplatiť členský príspevok na rok 2019 !!!

Členom, ktorí neuhradia platbu do 31. 01. 2019 bude zrušené členstvo v klube.

Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436 BIC GIBASKBX

Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre príjemcu : meno člena za ktorého bola úhrada vykonaná - členský príspevok 2019

Členský príspevok pre členov DK SR činí 23,- €

Členský príspevok pre nového člena činí: 30,- € 

Prihlášky spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke klubu na adresu:

Alica Freyer, Obchodná 469, 903 38 Rohožník


09. 12. 2018

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 09. 12. 2018

-

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 08. 12. 2018


29. 10. 2018

Vloženie Výsledky CACIB Bratislava 28. 10. 2018

-

Vloženie Výsledky CACIB Bratislava 27. 10. 2018

-

Vloženie Výsledky CACIB Bratislava 26. 10. 201811. 09. 2018

Vloženie Výsledky IDC Kammený mlyn 07. - 09. 09. 2018


06. 09. 2018

Vloženie Výsledky EKV Kamenný mlyn 06. 09. 2018


01. 09. 2018

Vloženie Výsledky zo ZTP Kamenný mlyn - čoskoro


********

********


19. 08. 2018

Vloženie Výsledky CACIB Bratislava 19. 08. 2018

.

Vloženie Výsledky CACIB Bratislava 18. 08. 2018

********

************** WEB *************************************** WEB **************


08. 07. 2018

Vloženie Výsledky CACIB Veľká Ida 08. 07. 2018

.

Vloženie Výsledky CACIB Veľká Ida 07. 07. 201810. 06. 2018

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 10. 06. 2018

.

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 09. 06. 2018

.

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 08. 06. 2018


03. 06. 2018

Vloženie Výsledky CAC Špeciálna výstava Osrblie 03. 06. 2018

.

Vloženie Výsledky Kombi víťaz 2018

.

Vloženie Výsledky povahový test 03. 06. 2018


17. 05. 2018

-

PROPOZÍCIE – AUSSCHREIBUNG – PROPOSITION

PRIHLÁŠKA – MELDESCHEIN – ENTRY FORM

Sponzori výstavy:

ROYAL CANIN - KOFOLA - J.J. DARBOVEN13. 05. 2018

Vloženie Výsledky CACIB Lučenec 13. 05. 2018


12. 05. 2018

Vloženie Výsledky CACIB Lučenec 12. 05. 2018


06. 05. 2018

Výsledky IDC WM 2018


11. 04. 2018

Do sekcie Legislatíva - vložené: Zápisnica zo schôdze výboru 10. 03. 2018


09. 04. 2018

Poverenie


09. 04. 2018

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 08. 04. 2018


09. 04. 2018

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 07. 04. 2018


01. 04. 2018

14. 04. - 15. 04. 2018 Kamenný mlyn - Výcvikový víkend zameraný na techniku vystavovania dobermanov v statike, na tréning správneho pohybu a psychickú prípravu psa. Lektorka MVDr. Gabriela Ridarčíková.

V sobotu od 10:00 hod. – teória kombinovaná s ukážkami po obede – tréning s vlastným psom – odstraňovanie zlých návykov v Nedeľu od 10:00 – tréning s vlastným psom


12. 03. 2018

Špeciálna výstava a súťaž Kobi Víťaz - Specialsiegerschau & Wettbewerb Kombi Sieger - Special show & competition Kombi Winner, 03. 06. 2018 Osrblie

PROPOZÍCIE – AUSSCHREIBUNG – PROPOSITION

PRIHLÁŠKA – MELDESCHEIN – ENTRY FORM


PRIHLÁŠKA na Povahový test


01. 03. 2018

Vložená poznávnka na Členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 10. 03. 2018


18. 02. 2018

Vloženie Výsledky CAC Bratislava 18. 02. 2018


11. 02. 2018

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 11. 02. 2018


10. 02. 2018

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 10. 02. 2018


PRIHLÁŠKA – MELDESCHEIN – ENTRY FORM

Hotely – Hotels – hotels


Upozornenie:

Členovia klubu pozor - treba zaplatiť členský príspevok na rok 2018 !!!

Členom, ktorí neuhradia platbu do 31. 01. 2018 bude zrušené členstvo v klube.

Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436 BIC GIBASKBX

Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre príjemcu : meno člena za ktorého bola úhrada vykonaná - členský príspevok 2018

Členský príspevok pre členov DK SR činí 23,- €

Členský príspevok pre nového člena činí: 30,- € 

Prihlášky spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke klubu na adresu:

Alica Freyer, Obchodná 469, 903 38 Rohožník


01. 01. 2018  Akcie v roku 2018 poriadavané DKSR 

IDC 2018 Majstrovstvá veta vo výkone Dobermanov podľa IPO 3, 04. - 06. 05. 2018 Lozorno

IDC 2018 Svetová výstava Dobermanov, 07. - 09. 09. 2018 Kamenný mlyn

Špeciálna výstava Liptovská Sielnica - rozhodca Jaroslav Matyáš - 03. 06. 2018, bonitácia (test povahy) 02. 06. 2018

Nemecké ZTP - rozhodca Killmayer - 01. 09. 2018 Kamenný mlyn

EKV - rozhodcovia Rudi Killmayer - suky, István Rada - psov 06. 09. 2018 Kamenný mlyn


 

Archív 2005 - 2017