Z dôvodu platnosti zákona č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a v súlade s GDPR zatiaľ nie je možné publikovať zoznam členov.“